مرداد ۱۵, ۱۳۹۷

دسترسی‌های دستگاه‌ها

دسترسی‌های مربوط به دستگاه‌ها. عبارتند از:

  • افزودن دستگاه: اگر کاربری دارای این دسترسی باشد، می‌تواند هر دستگاهی را به حساب ابرینوی خود متصل کند. اگر هم این دسترسی را نداشته باشد، با اقدام برای اضافه کردن هر دستگاه، یک درخواست برای مدیر شبکه سازمان ارسال می‌شود و از وی می‌پرسد که آیا کاربر مجاز به اضافه کردن دستگاه مشخص شده می‌باشد یا خیر؟ این درخواست‌ها از طریق صفحه «درخواست‌ها»ی پنل مدیریت قابل مشاهده و تعیین وضعیت هستند. این دسترسی به صورت پیش‌فرض برای همه نقش‌ها غیر فعال است.

نکته بسیار مهم: از آنجایی که اطلاعات دستگاه‌های ویندوزی مختلف مربوط به یک کاربر در ابرینو قابلیت را دارند که با هم سینک (همگام) شوند، افزودن یک دستگاه توسط کاربر به حساب سازمانی‌اش به این معناست که یک کپی از اطلاعات سینک شده دستگاه سازمانی کاربر به دستگاه جدیدا اضافه شده می‌تواند منتقل شود، که این موضوع می‌تواند منجر به دسترسی غیر مجاز ناخواسته به اطلاعات سازمان شود. لذا، اکیدا توصیه می‌شود که این دسترسی برای کاربران بسته باشد و در پاسخگویی به درخواست‌های کاربران در افزودن دستگاه جدید هم این موضوع مد نظر قرار گرفته و فقط اجازه افزودن دستگاه‌های سازمانی به ابرینوی سازمان داده شود.

  • غیرفعال‌سازی دستگاه: اگر کاربری دارای این دسترسی باشد، می‌تواند در بخش تنظیمات پنل وب خود، لیست دستگاه‌هایی که به ابرینو متصل کرده است را ببیند و هر کدام از آنها را که مایل بود غیر فعال کند. در صورت غیرفعال‌سازی یک دستگاه، امکان اتصال آن به ابرینو دیگر وجود نخواهد داشت.
  • خروج از حساب: این دسترسی به معنای آن است که آیا کاربر اجازه خروج از حساب کاربری خود را دارد یا خیر؟ این دسترسی به صورت پیش‌فرض برای همه نقش‌ها غیر فعال است.

نکته بسیار مهم: اگر اجازه خروج از حساب به کاربران داده شود، آنها این امکان را خواهند داشت که از حساب سازمانی خود خارج شده و با یک حساب شخصی دستگاه‌ ویندوزی‌شان را به ابرینو متصل کرده و یک کپی از اطلاعات موجود بر روی این دستگاه سازمانی را به حساب ابرینوی شخصی خود منتقل کنند. لذا، اکیدا توصیه می‌شود که این دسترسی برای کاربران بسته باشد.