دسترسی همیشگی

اطلاعات ذخیره‌سازی شده در فضای ابری همیشه و همه جا در دسترسی شما هستند